Režim dne

 

6.30 - 7.00
7.00 - 7.15
7.15
budíček, hygiena, úklid
snídaně
odchod do školy
14.00 - 15.00
15.00 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 17.45
17.45 - 18.00
18.00 - 18.15
18.15 - 19.00
19.00 - 20 00
20.00 - 20.30
 
návrat ze školy
osobní volno, pobyt na zahradě
svačina
příprava na vyučování + logopedická intervence
večeře
společné čtení
logopedická intervence
kroužky
hygiena, úklid, osobní volno, večerky dle věku
Pravidelně se opakující činnosti: 
Pondělí:
Úterý:
Čtvrtek:
výtvarný kroužek
hudební kroužek
komunikační kruh
 
1x za měsíc - návštěva kulturní akce dle nabídky nebo návrhu dětí 
1x za měsíc - společná oslava narozenin a svátků Režim dne

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016