Bezpečné cesty do školy

13.12.2017 13:14

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali o pomoc při realizaci projektu „Bezpečné cesty do školy“, kterého se naše škola účastní ve spolupráci s organizací Pražské matky. V rámci projektu bychom chtěli zmapovat každodenní cesty dětí do a ze školy, identifikovat nebezpečná nebo problematická místa a postupně je odstraňovat. Chceme také zvyšovat povědomí dětí o správném dopravním chování a zároveň podpořit šetrné dopravování žáků do školy – pěšky, na koloběžkách, na kolech apod.
Na koordinaci projektu se bude podílet pracovní skupina složená ze školního koordinátora projektu, žákovské a rodičovské skupiny, organizace Pražské matky, zástupců naší městské části, Magistrátu hl. m. Prahy, Policie ČR a dopravního projektanta. K účasti na pracovních skupinách jste srdečně zváni.

Děti budou mapovat svou cestu do školy a vyplňovat žákovský dotazník, protože jejich pohled a názor na dopravování do školy je pro projekt nejdůležitější. Mapování bude zpracováno v rámci jednotlivých tříd a následně v rámci celé školy. Pomozte prosím dětem, které přinesou mapy k vypracování domů, zakreslit jejich cestu do školy (pěšky či na koloběžce modře, na kole červeně). Zamyslete se společně s nimi nad tím, která místa jsou nebezpečná a komplikují jim cestu do školy a zpět domů. Tato místa označte čísly a popište, proč jsou pro vaše dítě nebezpečná. Doporučujeme si trasu s dítětem nejprve projít. V případě, že se dítě dopravuje z větší vzdálenosti MHD, vyznačte na mapě jeho pěší cestu do školy od zastávky. V případě, že jej přivážíte autem, vyznačte pouze cestu, odkud jde do školy z místa, kde obvykle parkujete. Prosíme Vaše děti o stručné a výstižné komentáře.

Nechte prosím pracovat své dítě co nejvíce samostatně. Pro správnou analýzu problému je nejdůležitější právě jeho pohled. Váš názor na dopravní situaci v okolí školy můžete sdělit prostřednictvím dotazníku pro rodiče.

Výsledky mapování a dotazníkového šetření budou předloženy dopravnímu projektantovi. Ten v dopravní studii navrhne možnosti řešení problematických míst v okolí školy a dopravní studie bude poté předložena zástupcům městské části a Magistrátu hl. m. Prahy s cílem realizovat navrhovaná opatření. Díky programu Bezpečné cesty do školy se dosud podařilo zlepšit dopravní situaci v okolí více než 35 pražských škol a realizovat cca 80 opatření zajišťujících bezpečnost dětí nebo zlepšujících kvalitu veřejných prostranství.

V rámci projektu proběhne také několik doprovodných aktivit, které přispějí k podpoře zdravého životního stylu dětí a bezpečného a zdravého dopravování.

Těšíme se na spolupráci!

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016