AKTUALIZACE Přijímací řízení do MŠ logopedické Don Bosco na školní rok 2016/17

21.01.2016 00:00

    Informace pro zájemce o vřazení dítěte do CMŠ logopedické  Don Bosco na školní rok 2016-17

Zájemci o vřazení dítěte do CMŠ logopedické Don Bosco projeví svůj zájem nejpozději do 1. 3. 2016 telefonicky, osobně, mailem (skolka@donbosco.cz) nebo pomocí kontaktního formuláře (aktivní do 1. 3. 2016).

Přijímací řízení bude probíhat v březnu a dubnu, veškeré informace najdete v tomto dokumentu Organizace přijímacího řízení MŠ 2016-17.pdf. Zájemci budou o konkrétním termínu a dalších podmínkách přijímacího řízení informování. 

Přihláška prihlaska do MS.xls.

Zájemci, kteří projevili svůj zájem už dříve, ať už telefonicky, mailem nebo osobně, jsou již evidovaní a o termínu přijímacího řízení budou rovněž informováni.

 

Zpět

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016