Zápisy na školní rok 2014/2015

13.01.2014 15:33

Informace pro zájemce o vřazení dítěte do CMŠ

Zájemci o vřazení dítěte do CMŠ logopedické Don Bosco musí do 2. 3. 2014 telefonicky, osobně, mailem (na mailovou adresu skolka@donbosco.cz) nebo pomocí kontaktního formuláře projevit svůj zájem. S těmito zájemci bude po dohodě domluven termín a hodina přijímacího řízení do CMŠ (vždy pátky v průběhu března a dubna), jehož součástí je i logopedické vyšetření. Zájemci budou informováni, jaké dokumenty musí k příjímacímu řízení předložit. Ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do konce dubna.

Zpět

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016