Aktivity dětí a žáků

ROK 2011

Červen 2011 – Ke konci školního roku jsme se s dětmi rozloučili se zahradou v dobré víře, že po prázdninách už si budeme moci hrát a dovádět na zcela nové, zrekonstruované zahradě…

 

Září 2011 – Na začátku školního roku 2011/12 byl pohled do zahrady internátních dětí a dětí z MŠ a 1. tříd veliké zklamání. Nejen že přestavba přes prázdniny nikam nepokročila, ale z bezpečnostních důvodů jsme zahradu nemohli využívat ke hrám ani k odpočinku.

 

Podzim 2011 – Naše děti se ale nevzdávaly ve svém tvůrčím úsilí a s tématem ZAHRADA pracovaly, seč jim síly stačily. Malovaly “Zahradu snů“, na dané téma zpracovávaly asociační cvičení, psaly příběh “Zajíc z naší zahrady“. Na zahradě jsme tajně sklízeli plody podzimu – jablíčka a chutně zpracovávali (např. štrúdl, či jablkový kompot).

 

Říjen 2011 – V naší rozkopané zahradě jsme oslavili Halloween. Naše zahrada měla po setmění své tajemné kouzlo.

14.11.2011 – V prostorách jídelny internátu se uskutečnilo setkání s dětmi, pedagogy školy a zástupci  nadace Proměny s architektem Z. Sendlerem a umělcem J.Pfeifferem. Diskutovalo se nad plány, ale i tvořilo. Ze zeleniny jsme společnými silami zhotovili maketu našeho hřiště.

 

Listopad 2011 – V měsíci listopadu začalo Servisní středisko Prahy 8 s úpravou dvou venkovních teras, které měly být hotové do konce roku. Po ukončení teras se mělo začít s vlastní přeměnou zahrady.

Prosinec 2011 – Práce na rekonstrukci teras se zastavily, práce nebyla dokončena. Čekali jsme, co bude dál? 

 

ROK 2012

Leden, Únor 2012 – Na zahradě se sice napracovalo, ale děti opět nezahálely. S paní učitelkou Dočekalovou vytvářely neúnavně návrhy na povrchy hřišť a teras. Podle námětu knihy J. Trnky vymýšlely kocoura, který bude hlídat naši zahradu. Internátní děti kreslily zajíce, který se na naší zahradě zabydlel, mateřinkové děti tvořily sněhuláka alespoň z papíru, když si opravdového na zahradě postavit nemohly. Školní děti skládaly na téma ZAHRADA písně, básně, slohové práce, tvořily křížovky. Děti na internátě s paní vychovatelkou Kinclerovou vytvořily stolní hru Zahrada.

 

23. 3. 2012 – Nadace Proměny ve spolupráci s umělcem Janem Pfeifferem připravila výtvarnou dílnu, při které se děti vydaly s naší zahradou na cesty. Ta se virtuálně objevila v různých částech světa, ale putovala i časem. Výsledkem celoodpoledního snažení byl krátký film, který děti vyrobily.

Březen 2012 – Pracovníci ze servisního střediska se znovu pustili do práce a opravili to, co se v minulém roce nekvalitně udělalo.

 

Duben 2012 – Putovní výstava z internátu s dětskými náměty na školní hřiště, terasy a paravány se přesunula do hlavní budovy CZŠ  logopedické Don Bosco v Dolákově ulici.

 

Květen 2012 – Terasy se zdárně dokončily, postupně se odvážela suť, vykácené křoví, na zahradě se stále pracuje. Přestože jsme měli na zahradu stále vstup zakázán, s dětmi jsme procházeli celý pozemek s plánkem a představovali si, jak to bude ve finále vypadat.

 

26. 6. 2012 – Nadace Proměny připravila dílnu, při které si děti měly upevnit vztah k místu, které tvoří součást jejich každodenního života. Vytvořily si talismany a psaly společný vzkaz s přáním zahradě. Vzkazy byly ukryty do láhve, kterou děti zakopaly do pomyslného srdce zahrady. Talismany (ochránce zahrady) děti symbolicky spálily v ohni a tím se se zahradou rozloučily na prázdniny.

  

27. 6. 2012 – Po více než ročních přípravách projektu byla 27.června zahrada předána dodavateli stavby, který během letních a podzimních měsíců realizoval stavební a vegetační úpravy zahrady. 

červenec - srpen 2012
Během prázdnin se naše zahrada změnila k nepoznání. Nejprve nastoupila těžká technika, která srovnala povrch pozemku. Dle plánů pana architekta se vytyčily cesty, hřiště, prostory pro umístění herních prvků. Všechny práce na sebe navazovaly, nová zahrada rostla před očima.
Firma Gardenline, která realizovala vlastní přestavbu, měla vše pevně v rukách. Pod vedením L. Klodové se zabudovávaly na svá místa herní prvky. Přijeli na pomoc studenti z brněnské Mendelovy univerzity, kteří se postarali o zeleň, sázení, úpravy záhonů...

září 2012

Po příjezdu dětí z prázdnin byly děti velmi překvapené. Zahrada byla skoro hotová. Musela se dosít tráva, dokončovaly se drobné úpravy na herních prvcích, na terasy a hřiště se pokládaly barevné gumové plochy.

říjen 2012

Vše se blíží ke konci, jen je potřeba natřít chodníky nejprve podkladovou barvou (toho se ujali pedagogové, zástupci nadace Proměny a opět studenti z MU) a potom namalovat dětmi mořské potvory, loďky, majáky ... na naší pomyslnou "řeku", která "teče" středem zahrady.
Starší děti osázely záhony bylinkami a různými užitkovými rostlinami.

listopad 2012

V tomto měsíci se vysázely stromy za pomoci studentů Mendelovy univerzity, zahradníků a našich dětí.
26.11. 2012 byla předána stavba firmou Gardenline nadaci Proměny a zástupkyni CZŠ Don Bosco.
Jupí na zahradu již můžeme chodit, řádit na ní, ale už se zapojit do její údržby. Hrabeme listí, všichni přiložíme ruku k dílu!Slavnostní otevření zahrady se uskuteční 6.6.2013.

 

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016