Nadace Proměny

O NADACI


Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka.
Nadace poskytuje svou pomoc městům a školám v rámci grantových programů Parky a Zahrada hrou.

 

PROGRAM PARKY

Od roku 2006 pomáhá program Parky obnovovat a oživovat veřejná prostranství ve městech České republiky a zapojuje místní obyvatele a odborníky do proměn míst. 

Součástí podpory pro jeden projekt je:

 • grant do výše 25 mil. Kč
 • spolupráce s renomovanými architekty na návrhu nové podoby parku - viz také Cena Nadace Proměny
 • odborná a konzultační podpora při realizaci projektu
 • pomoc se zapojováním veřejnosti
 • příspěvek na údržbu nového parku ve třech letech po dokončení projektu

 

PROGRAM ZAHRADA HROU

Program Zahrada hrou od roku 2011 podporuje proměny školních zahrad v inspirativní prostředí pro děti, které rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti, tvořivost a fantazii.

Školám nabízíme podporu, která zahrnuje:

 • grant na přípravu a realizaci proměny zahrady
 • konzultační podporu a pomoc s projektem a se zapojením školy do rozvoje zahrady
 • metodika pro realizaci projektu
 • semináře a exkurze pro pedagogy
 • individuální přístup a řešení přizpůsobené potřebám konkrétní školy
 • inspirace a zkušenosti z praxe

Více na: www.nadace-promeny.cz

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016