Environmentální výchova

Aktivity:

Všichni pečujeme o okolí školy
 • stříháme keře a stromky
 • plejeme a zaléváme květinové záhonky
 • uklízíme případné nečistoty a odpadky
 • šetříme životní prostředí nás všech
aktivně třídíme odpady
 • učíme se rozlišovat jednotlivé druhy odpadů
 • účastníme se projektů zaměřených na problematiku třídění odpadů
 • snažíme se působit i na své rodiče
kompostujeme
 • záhony hnojíme kompostem z vlastních kompostérů
 • pozorujeme procey tlení a získáváme tak praktické zkušenosti
 • minimalizujeme množství směsného odpadu
sbíráme druhotné suroviny
 • papír
 • vysloužilé elektrospotřebiče

Spolupracujeme s občanskými sdruženími:

Ornita a Tereza
 • "Veverka známá i neznámá"
 • "Kavka ve městě"
 • "Sedmero krkavců"

Exkurze:

 • třídění a recyklace odpadů
 • zoologická zahrada
 • botanická zahrada
 • geologický park

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016