Primární prevence

 

Na CZLŠ je k dispozici  školní metodik prevence, který spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. ŠMP objednává pro žáky školy programy související s problematikou prevence rizikových jevů, mapuje situaci ve škole, sleduje riziko vzniku a projevů rizikových jevů. Dále nabízí možnost vzdělávání pracovníků k danému tématu, vypracovává Minimální preventivní program, informuje pedagogy o dokumentech v dané problematice, napomáhá kolegům při strategii řešení konkrétních případů, spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 8, s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou  a dalšími institucemi.

 

Program Městské policie - Zdravotní výchova

21.2. 2017 10:00  7.A, 8.A 45 minut

22.2. 2017 10:00  8.B, 8.C 45 minut

23.2. 2017 10:00  9.A, 9.B 45 minut

Program bude probíhat zároveň ve všech 6.-8. třídách. Přijedou 3 přednášející.  

Primární prevence

Posilování pozitivních životních hodnot a postojů

8.A 28.4. 8:00 - 11:40

8.B 27.4. 8:00-11:40

8.C  21.4. 8:00 - 11:40

9.A + B 8.6. 8:00 - 11:40 

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016