FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA 

Figurková školička je originální výuková metoda, vypracovaná Mgr. Martinou Kořenovou, mistryní ČR v šachu. Je zaměřena na rozvoj dětského intelektu, výukový program je inspirován šachovou hrou a přispívá k rozvoji myšlení i u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zvyšuje šanci na jejich plnou integraci do společnosti. Umožňuje dětem nenásilnou a zábavnou formou rozvíjet základní dovednosti: 

  • Rozumové dovednosti a schopnosti (logické myšlení, schopnost abstrakce, komunikační schopnosti, matematické schopnosti a dovednosti, rozvíjení paměti, prostorové a pravo-levé orientace, představivosti, zlepšení koncentrace) 
  • Estetické cítění (představivost, tvořivost, literární výchova, výtvarné činnosti) 
  • Etickou výchovu (herní chování, sebekontrola) 
  • Pracovní dovednosti 

Metoda je na naší škole využívána jako disponibilní hodina matematiky ve druhém a třetím ročníku, vyučují jí učitelé s lektorským osvědčením. Každá třída má k dispozici šachovou stavebnici k modelování šachových situací. Žáci pracují s barevně ilustrovanými pracovními sešity, které jsou zaměřeny na jednotlivé šachové figurky. V každé lekci jsou zajímavé úkoly, děti se naučí ke každé figurce šachovou písničku. Ve druhých třídách byla probrána věž, střelec a dáma, ve třetích třídách kůň, král a pěšec, včetně tahů jednotlivých figurek na šachovnici. Děti řeší šachové i nešachové úkoly, hrají hry, samy se stávají na velké látkové šachovnici figurkami. K práci na složitějších úlohách je využívána i interaktivní tabule. Výukový program Figurková školička je promyšlený a u dětí velmi oblíbený, všechny pomůcky jsou mnohostranně využitelné. V šachové hře se zájemci mohou dále zdokonalovat pod vedením odborného lektora - šachisty  v šachovém kroužku ve školním klubu. 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016