Školní klub

Ve školní družině a ve školním klubu na naší škole probíhají každý školní den odpoledne kroužky. Jedná se o kroužky umělecké jako kroužky dramatické výchovy, sborový zpěv, hudební kroužky, výtvarný kroužek, nebo keramiku v keramické dílně. Děti také mají možnost zapojit se do vytrvalostního cvičení a her v rámci sportovního kroužku. Svoje vědomosti si děti prohlubují na kroužcích angličtiny, němčiny, výpočetní techniky a procvičování učiva, čtenářské dovednosti upevňují v rámci čtenářských kroužků. Dále probíhají kroužky Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování a kroužek nápravy SPU. Větší děti navštěvují kulturní akce v rámci Klubu mladého diváka.

 

Poplatky za školní klub

Aktuality

Všechny kroužky v současnosti probíhají beze změn.

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016