Rozvrh kroužků

 

Rozpis kroužků financovaných z grantu EU a zájmových útvarů v rámci školní družiny

Kroužky sponzorované Evropskou Unií

Den Kroužek Vyučující čas
Pondělí Český jazyk pro 2.ročník L. Kalinová 12:15 - 13:15
  Anglický jazyk pro 8. a 9. ročník Bc. B. Tománková 14:00 - 15:00
Úterý Německý jazyk pro2.stupeň M. Matoušek 15:30 - 16:30
  Čtenářský klub pro 1. stupeň L. Kalinová 13.15 - 14.45
  Anglický jazyk pro 4. ročník Mgr. B. Grisníková 13.15 - 14.15
  Matematika pro 3. ročník Mgr. J. Vlasáková 13.15 - 14.15
Středa Čtenářský klub pro 2. stupeň Mgr. D. Špinková 14:00 - 15:30
Čtvrtek Angličtina pro 5. ročník Mgr. B. Grisníková 13:15 - 14:15
Pátek Matematika pro 7. - 8. ročník Mgr. H. Šrámková 13:00 - 14:00
  Český jazyk pro 9. ročník Mgr. L. Vajdová 13:00 - 14:00

 

Kroužky školní družiny

Den Kroužek Vyučující čas
Pondělí Výtvarný kroužek - Dějiny umění pro děti V. Otčenášek Dis. 13:30 - 15:00
  Výtvarný kroužek Bc. K. Faltýnková 14:00 - 15:30
Středa Hudební kroužek Mgr. O. Kulhavý 13:40 - 14:25
  Sportovní kroužek I. Střížková 13:15 - 14:00
  Myšlení v souvislostech Paedr. B. Housarová 13:15 - 14:15
Čtvrtek Hra na flétnu pro 1. stupeň Mgr. O. Kulhavý 13:40 - 14:25
Pátek Počítačový kroužek pro 1. stupeň M. Matoušek
13:15 - 14:00
14:10 - 14:55

 

Kroužky školního klubu

Den Kroužek Vyučující čas
Pondělí Sborový zpěv Mgr. O. Kulhavý 13:45 - 14:30
  Počítačový kroužek pro 2. stupeň M. Matoušek 13:40 - 14:25
  Výtvarný kroužek - Internát A. Kulhavá 18:30 - 20:00
Úterý Hudební kroužek - Internát Mgr. O. Kulhavý 18:30 - 19:15
Pátek Klub mladého diváka Mgr. M. Jurčíková
Mgr. D. Špinková
1 x 3 měsíce

 

Nepovinný předmět

Den Kroužek Vyučující čas
Pondělí Náboženství 3. - 5. třídy
Mgr. O. Kulhavý
P. Mgr. K. Soukal
13:40 - 14:25
Středa Náboženství 1. třídy
Mgr. O. Kulhavý
P. Mgr. K. Soukal
13:00 - 13:45
Čtvrtek Náboženství 2. třídy
Mgr. O. Kulhavý
P. Mgr. K. Soukal
12:45 - 13:30
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

 

Zájmové útvary

Kroužek  
Komunikační dovednosti  2. - 9. ročník
Německý jazyk  8. - 9. ročník
Základy práce na PC  3. - 4. a 6. - 7. ročník

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016