!!!AKTUALIZACE!!! Informace k zahájení školního roku 2016/17 v CMŠ logopedické Don Bosco 31.08.2016 20:20

04.09.2016 17:40

 MŠ zahajuje provoz pro děti (a rodiče) 5. 9. 2016 od 6:45 hod.

 Rodiče přivedou své děti do 7:45. První den se rodiče zdrží při předávání dětí nezbytnou úřední administrativou.

 Rodiče nahlásí, zda dítě již první den bude spát.

    RODIČE, JEJICHŽ DĚTI BUDOU V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ZAŘAZENY DO TŘÍDY E V BUDOVĚ V LEŠENSKÉ, BYLI VČAS INFORMOVÁNI. OSTATNÍ RODIČE PŘIVEDOU SVÉ  DĚTI DO BUDOVY POZNAŇSKÁ, KDE NA VCHODOVÝCH DVEŘÍCH ZJISTÍ, DO KTERÉ TŘÍDY V TÉTO BUDOVĚ BYLO JEJICH DÍTĚ ZAŘAZENO.

 První den dítě potřebuje v MŠ: bačkory

                                          oblečení do třídy, oblečení na ven

                                          pyžamo (pokud bude hned první den spát)

 6. 9. 2015 se uskuteční třídní schůzka pro rodiče od 16 hod v budově Poznaňská, kde získají všechny důležité informace. Děti, které spaly již první den ve třídě E,  budou odpoledne převedeny na Poznaňskou.    

 Přijímány budou děti zdravé, dále děti, jejichž rodiče nemají žádný finanční dluh z předešlého školního roku (2015-16) a dále děti, které mají splněny všechny  požadované administrativní náležitosti (např. rodiče dětí s odkladem školní docházky musí přinést rozhodnutí o odkladu ze spádové školy, pokud ho  nepřinesli již během loňského školního roku - stávající děti, nebo neodevzdali již při přijímacím řízení - nové děti).

 Další potřebné dokumenty, které přinesou rodiče nových dětí:

 - kartička pojištěnce (kopie nebo si kopii uděláme)

 - epikríza, potvrzená lékařem epikriza strana 1.jpg (1082723)
epikriza strana 2.jpg (800133)
  - evidenční list, pokud již Vaše dítě navštěvovalo jinou mateřskou školu (není nutné potvrzení lékaře)  evidenční list strana 1.jpg (1255721)
evidenční list strana 2.jpg (712594)

- zmocnění k vyzvedávání, pokud budete chtít, aby Vaše dítě vyzvedával i někdo jiný než rodiče/zákonní zástupci zmocnění k vyzvedávání.doc (33280)

 

 

Zpět

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016