Školní družina

Školní družina je místem pro zájmy, odpočinek, spontánní činnost, regeneraci sil dětí po vyučování, rozvoj tvořivosti a posilování sebevědomí.

Školní družina je součástí školy, která se nachází v klidné okrajové části města. Je umístěna jednak v budově školy, kde jsou učebny 1. stupně, a jednak v budově internátu. Pro svoji činnost využívá jednu klubovnu, učebny, chodby školy i internátu a tělocvičnu. V areálu školy se nachází několik hřišť.

Činnost dětí je založena na dobrovolnosti s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti. Zvláštní ohledy jsou brány na hyperaktivní děti, děti s problémy zařadit se do kolektivu. Činnost dětí rozvíjí jejich seberealizaci, posiluje sebevědomí, rozvíjí schopnosti a dovednosti. Z každé činnosti ve ŠD by děti měly mít radost. 

Vychovatelky přistupují ke každému žákovi individuálně.

Družina 1 Družina 2
 

Řád školní družiny

Žádáme rodiče, aby se seznámili s pravidly a s vnitřním řádem školní družiny. Dokumenty jsou vyvěšeny na nástěnce v budově školy a nebo zde na stránkách.

Provoz a poplatky pro školní rok 2017/2018

 
Rozhodnutí ředitele školy:  

Zápisní list

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016