Organizace  a provoz školní družiny

Provozní doba školní družiny:

 Lešenská 548: 1. třídy 

Ranní družina
7:00 - 7:40
Lenka Gemelová
Odpolední družina
11:40 - 16:00
1. oddělení (1.A, 1.B):
Mgr.Katarina Hrabětová
Lenka Gemelová - asistentka pedagoga
 
2.oddělení (1.B, 1.C):
Bc. Petra Křečková

 

Dolákova 555: 2. - 4. třídy

Ranní družina
7:00 - 7:40
Mgr. Jana Vlasáková
Odpolední družina
11:00 - 17:00
 1. oddělení (2.A, 2.B):
Vojtěch Otčenášek Dis.
 
2. oddělení (3.A, 3.B):
Bc. Viktoria Panchuk
Irena Medřická - asistentka pedagoga
 
3. oddělení (4.A, 4.B):
Eva Skorunková

 

Potřeby dětí do školní družiny

  • Zápisový lístek do ŠD (řádně vyplněný)
  • Desky s euro-obaly (na tvorbu družinového deníku)
  • Notýsek (do něj budou zapisovány všechny důležité informace týkajcí se chodu ŠD)
  • Převlečení do družiny (na pobyt venku, dle počasí)
  • Přezůvky

 

Režim dne

11:40 – 12:30  - Příprava na oběd, kultura stolování

13:00 – 14:00 - Odpočinková činnost (pobyt na zahradě, volná činnost, deskové hry, čtení na pokračování)

možnost odchodu žáků

14:00 – 15:00 - Zájmová a rekreační činnost (výtvarná, hudební, dramatická nebo sportovní činnost, výlety, exkurze, pobyt na hřišti), vycházky mimo areál školy

15:00 – 16:00 - příprava na vyučování (didaktické hry, práce na interaktivní tabulil a opakování probrané látky), kolektivní práce, pracovní činnost

16:00 – 17:00 - Odpočinkové aktivity, volná činnost dětí, pohybové hry, odchody domů

 

Vyzvedávání dětí:

Vyzvedávání žáků je možné v po obědě v době do 14:00 a poté od 15:00 do skončení provozu.

Od 13:30 do 15:00 probíhá organizovaná činnost, během které není možné děti vyzvedávat.

Mimořádné akce (divadla, výlety, exkurze) budou s dostatečným předstihem oznámeny.

 

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016