Zájmové útvary

 

Kroužky školní družiny

Den Kroužek Vyučující čas
Pondělí Výtvarný kroužek - Dějiny umění pro děti V. Otčenášek Dis. 13:30 - 15:00
  Výtvarný kroužek Bc. K. Faltýnková 14:00 - 15:30
Středa Hudební kroužek Mgr. O. Kulhavý 13:40 - 14:25
  Sportovní kroužek I. Střížková 13:15 - 14:00
  Myšlení v souvislostech Paedr. B. Housarová 13:15 - 14:15
Čtvrtek Hra na flétnu pro 1. stupeň Mgr. O. Kulhavý 13:40 - 14:25
Pátek Počítačový kroužek pro 1. stupeň M. Matoušek
13:15 - 14:00
14:10 - 14:55

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016