1. a 2. skupina

 

Tematický plán školní družiny pro 1. třídy

školní rok 2017/ 2018

Pohádková dobrodružství

Každý měsíc bude ve znamení jedné pohádky, která bude navazovat na tematické okruhy: místo, kde žijeme, lidé kolem nás, rozmanitost přírody, lidé a čas, člověk a jeho zdraví.

Cíl: Poznat klasické pohádky, s nimi vést děti k osvojování základních hodnot. Učit je samostatnosti, schopnosti projevovat se. Rozpoznávat dobré a špatné chování, učit se řešit vzniklou situaci. Zlepšovat komunikační dovednosti v neposlední řadě poznávat svět kolem sebe.

 

Září: „ O Smolíčkovi“

(Co se může stát, když neposlechneme)

 • Seznámení s řádem školní družiny
 • Vytvoření společných pravidel a povídaní si o nich
 • Povídání co se stane, když neposloucháme
 • Základy slušného chování: umíme poprosit, poděkovat, říct "promiň"
 • Učení samostatnosti
 • Seznamovací hry
 • Poznávání a orientace ve škole a okolí
 • Sportovní dovednosti: jak se schovat před jezinkami, jak jim utéct
 • Výroba papírových loutek a krátká dramatizace pohádky.

 

 

Říjen: „Červená Karkulka“

(Společně s Karkulkou objevíme krásy přírody a dáme pozor na vlka)

 • Vycházky do přírody a nedalekého lesíka. Pozorování rozmanitosti a barevnosti přírody.
 •  Orientace v přírodě - hry.
 • Povídaní o bezpečnosti.
 • Povídaní jak se chováme k lidem, které známe a které neznáme.
 • Vyrábíme z přírodnin.
 • Hry na paměť: "Co měla Karkulka v košíčku."
 • Malování pohádky.
 • Zpíváme písničky z operetky o Karkulce:

 

Listopad: „ Perníková chaloupka“

(Učíme se hledat cestu domů)

 • Povídaní a dramatizace situací co mám dělat, když se ztratím.
 • Co pro mě znamená rodina a jak se k sobě v rodině chováme.
 • Vyrábíme perníčky a perníkovou chaloupku.
 • Hrajeme krátké divadlo.
 • Vytvoříme komiks.
 • Sportovní hry - jak porazit ježibabu.

 

Prosinec: „ Popelka“

(Být hodný jako Popelka se vyplácí, Ježíšek nám nadělí dárky)

 • Připravujeme se na Vánoce.
 • Povídaní o pořádku.
 • Povídaní o adventu.
 • Malujeme - co bychom si přáli najít ve třech oříšcích.
 • Vyrábíme šaty pro Popelku.
 • Příprava na vánoční besídku.

 

Leden: „ O dvanácti měsíčkách“

(Maruška nás naučí měsíce)

 • Povídaní o ročních obdobích. Jak se mění rok.
 • Kvízy, hádanky a hry na podporu poznávání ročních období.
 • Poznáváme hodiny.
 • Malujeme obrázky z pohádky.
 • Zimní radovánky: bobování, koulování, poznávaní krás zimní přírody.

Únor: „ O třech prasátkách"

(Prasátkům je zima, pomůžeme jim postavit dům)

 • Co nám zima přináší, příroda v zimě.
 • Sportujeme venku i uvnitř.
 • Stavění sněžných soch a příbytků ze sněhu.
 • Vyprávíme a hrajeme pohádku.

 

Březen: " Obušku z pytle ven"

(Proč pracujeme, o jakých povoláních pohádka vypráví…)

 • Povídáme si o povoláních, co dělají rodiče, čím budu, až vyrostu.
 • Hry o povoláních.
 • Procházka po okolí, sledujeme, jaké povolání můžeme vidět.
 • Dramatizace pohádky.
 • Pohybová příprava.

 

Duben: „O kohoutkovi a slepičce“

(Vzájemně si umět pomoci a rozdělit se, jako slepička)

 • Povídaní, jak je důležité umět se podělit a vzájemně si pomáhat.
 • Etapová hra po stopách slepičky.
 • Hrajeme hry o zvířátkách.
 • Vyrábíme papírová zvířátka.
 • Připravujeme se na Velikonoce.
 • Výroba velikonoční slepičky.

 

Květen: „Otesánek“

(Co děláme, abychom nevypadali jako Otesánek)

 • Povídáme si o zdravé výživě, co je zdravé a nezdravé jídlo.
 • Sestavujeme zdravý jídelníček.
 • Uspořádáme zdravý piknik, jídlo si připravíme sami.
 • Otesánek jako popelnice - jak třídíme odpad.
 • Na procházce hledáme popelnice na tříděný odpad.
 • Vyrábíme z recyklovaného materiálu – dárek pro maminku.

 

Červen: „Pohádkový poklad“

 • Povídáme si o pohádkách, které jsme poznali.
 • Vyrábíme pohádkovou knížku s využitím společně nafocených obrázků.
 • Hra: Putování za pohádkovým pokladem, spojená s výletem.
 • Pohádkový piknik.
 • Rozloučení se školním rokem.

Činnosti pro celý školní rok:

Čtení na pokračování.

Knihy: „A pak se to stalo“, „O pejskovi a kočičce“, „Modrý Poťouch“, „Pohádky“(M. Macourek), „Kvak a Žbluňk"

Pravidelné vycházky do okolí: Botanická zahrada, Čimický háj, Krakov, ZOO, dopravní hřiště, parky v okolí.

Hry a pobyt na zahradě.

Pravidelné pohybové hrátky spojené s krátkými básničkami.

Canisterapie.

Opakování a procvičování učiva formou didaktických her.

Společenské a sportovní hry s důrazem na pravidla.

Opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pěstování kamarádských vztahů a tolerance.

Tvoření z různých materiálů.

Rozvíjení osobních dovedností.

3. Skupina

Dějiny umění pro děti

Kurz seznamuje děti (jednoduchou formou) s uměním člověka. Krátce teoreticky s otevřeným povídáním s dětmi a dále prakticky. Začíná pravěkými jeskynními kresbami a končí současným uměním abstraktním. Ke všem těmto znalostem se děti přibližují vlastní kreativní tvorbou (kresbou, malbou, koláží, tisky, prací s přírodními materiály). Nejde o kopírování předloh, ale o dětskou interpretaci daného námětu.V případě potřeby se mohou podívat na obrázky do knížky či zjednodušenou kresbu na tabuli.

1. Pololetí.

Říjen

 • 2. 10 - Jeskynní malby našich předků.
 • 9.10 - Egyptské pyramidy.
 • 16.10 - Kamenný kruh Stonehenge
 • 23.10 - Krétší delfíni s podmořským světem a býci se zlatými rohy
 • 30.10 - Řečtí bohové a chrámy.

Listopad

 • 13.11. - Babylonská věž
 • 20.11. - Japonské bonsaje
 • 27.11 - Čínští draci

Prosinec

 • 4.12. - Románská dlaždice s fantastickým zvířetem.
 • 11.12 - Rotunda na hoře Říp
 • 18.12 – Betlém,Betlémská hvězda a jiné vánoční motivy


2.Pololetí

Leden.

 • 1.1. - Křesťanský kříž s vlastní bohatou výzdobou
 • 8.1. - Vlastní zdobená iniciála.
 • 15.1. - Souboj rytiřů, zbraně, brnění
 • 22.1. - Středověký hrad v lesích
 • 29.1. - Vitrážové barevné okno

Únor

 • 5.2. - Nebe a peklo
 • 12.2. - Zvíře podle vlastního výběru.
 • 19.2. - Mušle podle skutečného modelu
 • 26.2. - Opakující se Arkády (podloubí) s vlastním vymyšleným vzorem

Březen

 • 5. 3. - Návrh vlastního zdobného kostýmu
 • 12.3. - Barokní andělíčci
 • 19.3. - Vlastní erb na štítu
 • 26.3. - Zátiší s ovocem

Duben

 • 2.4. - Návrh vlastní postavičky (loutky)
 • 9.4. - Vlastní maska
 • 16.4. - Fantastický lustr
 • 23.4 - Vlastní (vymyšlený hrdina)
 • 30.4. - Vymyšlená medaile na kabát

Květen

 • 7.5. - Zamilovaní lidé v parku
 • 14.5. - Ráj na zemi
 • 21.5. - Návrh vlastního sídla
 • 28.5. - Květina pro nejmilejší osobu nebo osoby

Červen

 • 4.6. - Sochy z Velikonočního ostrova
 • 11.6. - Krajina s domečky
 • 18.6. - Výřez secesního ornamentu.
 • 25.6. Vlastní moderní zpracování vybraného námětu libovolnou technikou.

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016