INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH I STÁVAJÍCÍCH DĚTÍ

29.08.2017 17:32

Informační schůzka pro rodiče nově nastupujících i stávajících dětí se koná v pondělí 4. 9. v 16 hodin v jídelně na Poznaňské. 

Účast je výrazně doporučená; nezbytná zejména pro rodiče dětí, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání (tz.k děti, které půjdu k zápisu - tedy ty, kterým bude mezi 1. 9. - 31. 8. 2017 6 let a dále děti s odkladem školní docházky).

Děti, zařazené do třídy E, budou převedeny na Poznaňskou tak, aby si je tam rodiče mohli po schůzce vyzvednout.

 

Zpět

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016