Pyžámkový večírek

27.05.2016 20:56

Les pyjames

Konec školního roku je hektický, děti mají možnost vybírat si z lákavé nabídky. Proto váhal jen

málokdo, aby se přihlásil na pyžámkový večírek.

Tento rok se pyžámkový večírek konal v duchu oslav 700. výročí narození Karla IV. Děti vyráběly

korunovační klenoty, pečeti, most. Čekala je cesta lesoparkem s úkoly. Zatímco v pohybových

úkolech úsilí pomohlo dohnat přesnost či obratnost, v úkolech na přemýšlení bylo potřebné dokonce

pomoci dospěláků. I společná stavba hradu se ukázala jako úkol náročný, protože každý stavitel měl

potřebu si postavit hrad svůj, ale nakonec se podařilo i v tomto úkolu pracovat dle zadání.

Cesta lesoparkem vyčerpala, takže si všichni zasloužili další svačinu, jako kdyby asi tak před 90 min

nejedli. Děti vzaly útokem zahradu školky, takže to chvilku vypadalo, jako by si tam nikdy nehrály.

Nakonec se děti mírně zklidnily a hrály fotbal, skákaly na trampolíně, hrály si s lanem, bagrovaly na

pískovišti a zkoušely další hry. Od hry je nakonec zlákalo opékání buřtů. Podařilo se, že všichni

trpělivě zvládly počkat, než se buřtík na ohni ohřeje a prohřeje, tak krásně voní.

Děti jen nerady opouštěly zahradu, tak pomohl příslib diskotéky. Proto dobře spolupracovaly při

cestě do sprchy, v pyžámku byly připravené tančit. Diskžokejky zvládly vybrat vhodné písně a děti

tančily a tančily. Občasné soutěže zpestřily pozdní večer. Děti se tak bavily, že ani nechtěly jít spát.

Ráno se postupně probouzely, posnídaly koblihu či zbytkový švédský stůl. Mnoho se jich ptalo, kdy

bude zase „pyžámkáč“. Tak zase za rok.

Fotky jsou již na rajčeti: skolka-donbosco.rajce.idnes.cz/Pyzamkovy_vecirek_26._5._2016/#

Zpět

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016