AKTUALIZOVÁNO Žádost o zařazení do evidence zájemců o vřazení dítěte na školní rok 2017/18

14.01.2017 17:17

Na této stránce byl zpřístupněn formulář žádosti o zařazení do evidence zájemců na příští školní rok. 

Vyplněním této přihlášky zařazujete své dítě mezi zájemce o přijímací řízení do CMŠ logopedické Don Bosco na příští školní rok. Informace jsou automaticky odeslány na náš mail, ze kterého jsou zařazeny do seznamu zájemců. Zájemce budeme kontaktovat před zahájením přijímacího řízení na uvedených kontaktech.

PROSÍME, SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY. Vzhledem k legislativním změnám v zařazování dětí do školských zařízení k 1. 9. 2016 budou včas uvedeny veškeré dokumenty, které bude k přijímacímu řízení nutné dodat.

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ BUDETE POTŘEBOVAT DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ - TZN. PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNY NEBO SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA. Pokud již nemáte, doporučujeme se objednat již nyní.

 

 

Zpět

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016