Názory rodičů

Vážení rodiče, v této sekci můžete napsat své názory na naší mateřskou školu. Vyjádřit svou spokojenost či napsat různé připomínky! Na Vaše názory se těšíme my i ostatní čtenáři! 

Děkujeme Vám za příspěvek, Vaše MŠ.

Diskusní téma: Názory rodičů

Datum
Vložil
Titulek

Pořád vzpomínáme na nejlepší školku

Je to už třetí rok, co Jirka chodí do běžné školy a vše zvládá s přehledem. Jsme neustále vděční za váš profesionální a lidský přístup. Za neuvěřitelné nasazení, za všechny rady, za to jak u vás syn rozkvetl. Děkujeme, že k vám Jiřík mohl chodit dva roky a vůbec se neodvažujeme představit si jeho/naši cestu bez těchto dvou let. Moc děkujeme.

Datum
Vložil
Titulek

Velké poděkování

Milé paní učitelky,
i když Tomík vaši úžasnou školku navštěvoval pouze 1 rok, pokrok byl veliký a od září z něho bude školák hlavně díky vám. Vaše nasazení, péče, laskavost a odbornost je neskutečná. Kéž by se k vám dostaly všechny děti, které takovou péči potřebují. Speciálně děkujeme za školku v přírodě, byly jste statečné ženy. Před chvílí jsme doma znovu prošli fotky z akcí za celý rok a zamáčkli slzy. Ať se vám a školce daří, Vrtálkovi

Datum
Vložil
Titulek

Děkujeme, odcházíme :-).

Milé paní učitelky. Nejsme zastánci veřejného blahořečení, nicméně tentokrát nemůžeme jinak :-). Z celého srdce děkujeme za dvouletou péči o našeho Martínka. Jste bytosti prakticky nadpozemské, práci děláte laskavě, s úsměvem a pochopením, přitom ale zodpovědně a důsledně. Vaše maximální nasazení a přátelská atmosféra, kterou umíte nastolit, je obdivuhodná. Jste balzámem nejen logopedickým, ale i duševním, pro děti i jejich rodiče. Zamáčkneme slzu a budeme na Vás s vděkem vzpomínat :-). Matunovi.

Datum
Vložil
Titulek

ŠVP 2017

Děkuji za letošní ŠVP. V armádě se za takové věci dávají metály.

Chvála ženy statečné

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. ( Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci.

Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv.

Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí.

Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí: "Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš." Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!

Datum
Vložil
Titulek

přijímací řízení

Dobrý den,
ráda bych se informovala na možnost přijetí syna s opožděným vývojem řeči do Vaší MŠ v případě, že nemá trvalé bydliště na území Prahy.
Děkuji, Vlčková

Datum
Vložil
Titulek

poděkování školce

Dobrý den Vážená MŠ Don Bosco.
Náš syn,Daneček,chodil do Vaši školky jenom 1 rok a chci Vám říct že vůbec jsme ne čekali tak ohromný pokrok a to jen díky profesionálním nasazenim a laskavému pristupu pani učitelek.Slova díků se ani nedají vyjádřit.Děkují,že existujete a děkují,že jste nám tac moc pomohli.
Chceme Vám říct že moc ceníme a vážime Vaší prace.Vždy budete pro nás krásnou vzpominkou a přejeme Vám hodně zdraví a silu pro dalši děti a rodiče.


s Velkým pozdraví rodiče Vascautanu.

Datum
Vložil
Titulek

Naše pokroky

Ida nastoupila do MŠ Don Bosco na začátku loňského školního roku, kdy jí bylo tři a půl a vývoj řeči odpovídal osmnácti měsícům. Dnes řekla tatínkovi tuto básničku, kterou sama složila:

Básničku vy umíte,
nebo ji neumíte,
jó, jó, jó,
ne, ne, ne,
jestli vy jí umíte?

Nevím, jak vyjádřit náš vděk. Děkujeme vám každý den.

Datum
Vložil
Titulek

Poděková

Dobrý den,
chtěla bych touto cesto poděkovat celému týmu CMŠ Don Bosco za profesionálním nasazením a laskavým přístup k dětem.
Náš syn chodil do školky 2 roky. Nejen po logopedické stránce udělala takový pokrok, že nyní, když navštěvuje běžnou školku, mluví lépe než většina dětí ve třídě předškoláků. A už teď se těší od září do první třídy.

S přáním mnoho hezkých dnů a radosti z dětí
Květa Štěpaníková

Datum
Vložil
Titulek

Poděkování školce

Vážená MŠ Don Bosco,
do Vaší školky chodil náš syn dva roky, nyní v září nastupuje do ZŠ a nemohu nenapsat alespoň pár řádků o své obrovské spokojenosti a vděčnosti.
Před dvěma roky jsme byli velice vřele přijati do MŠ Don Bosco. Našemu synovi byli 4 roky, skoro nemluvil a byl velice zklamán chodem MŠ předešlé, kde neměl nejmenší šanci se hezkým a aktivním způsobem zapojit do chodu školky a najít si kamarády. Krátce po nástupu do MŠ Don Bosco se s ním začali dít nádherné změny, začal postupně rozvíjet svou řeč, zpívat si a bylo cítit, že školku navštěvuje velice rád. Jeho sebevědomí a prosazování své osobnosti se neskutečně zvyšovalo. K dnešnímu dni mohu konstatovat, že náš syn nastoupí do 1. třídy s vysokým sebevědomím a připraveností. Tak profesionální přístup celé MŠ Don Bosco, vřelost, ochota a zájem celého učitelského sboru je a bude opravdu velikým přínosem do jeho dalšího života a věřím, že bude na Vás všechny vzpomínat vždy s milým úsměvem a krásnou vzpomínkou.
Chci Vám spolu s manželem za našeho syna opravdu velice poděkovat a říci Vám, že si Vaší práce vysoce vážíme a ceníme.

Veliké poděkování celému učitelskému sboru MŠ Don Bosco!

Sebastián a rodiče Husarovi

Datum
Vložil
Titulek

Poděkování

I já jsem chtěla převelice poděkovat,že náš Renda může tak úžasnou školku navštěvovat,krásně se rozmluvil a celkově je jako vyměněný...rozumný.Prostě.... školka Don Bosco je "BÁJEČNÁ".Děkujeme

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016