Zahradou HROU

Program ZAHRADA HROU je zaměřený na obnovu zahrad u zařízení pro děti a mládež. Název programu odkazuje k principům výuky dle J. A. Komenského: Škola hrou. Cílem programu je podporovat originální zahrady, které budou dětem umožňovat volný pohyb, hry, rozvoj fantazie a kreativity i sledování zákonitostí přírody. Nedílnou součástí projektů je zapojení uživatelů zahrad do jejich tvorby i dalšího využívání a údržby. Nadace chce propagovat význam práce architekta a kvalitně řešených prostranství, a rozvíjet tak kladný vztah lidí k životnímu prostředí a sdílenému (veřejnému) prostoru od nejranějšího věku.

ZAHRADA DON BOSCO

PROJEKT

·         obnova zahrady při internátu Speciální církevní školy Don Bosco na Praze 8 pro děti s poruchami řeči, opožděným vývojem řeči, poruchami učení, poruchami pozornosti a autismem

·         pilotní projekt grantového programu ZAHRADA HROU

·         v realizaci od prosince 2010

·         dokončení 2013

 

ZAHRADA A JEJÍ PROMĚNY

Zahrada se nachází uprostřed panelového sídliště u budovy internátu školy Don Bosco. Kromě dětí ve věku 3 až 16 let, které jsou zde během školního roku ubytovány, využívají zahradu také ostatní děti a učitelé z mateřské školy a základní školy Don Bosco. Většina z nich dochází na zahradu z jiných budov na Praze 8, v nichž Don Bosco sídlí.

Díky rekonstrukci podpořené Nadací Proměny byla zahrada uzpůsobena speciálním potřebám dětí, a je tak první logopedicky zaměřenou zahradou v České republice. Kromě prostoru pro relaxaci a dětské hry nabízí i netradiční vybavení například pro cvičení pozornosti, rozvoj pohybové koordinace nebo výuku pod širým nebem.

Na nové podobě zahrady se kromě architekta a výtvarníků podílely také samotné děti. Současná podoba zahrady vychází z jejich přání. V průběhu projektu se stávaly architekty, designery i zahradníky, tedy spolutvůrci své zahrady.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

realizace projektu:

od prosince 2010

stavba:

dokončení 2013

celkové náklady:

zatím nejsou stanoveny

financování:

grant nadace PROMĚNY

grant:

max. 2 mil. Kč

projektant:

Atelier zahradní a krajinářské architektury - Ing. Zdenek Sendler, Brno

herní prvky:

Mgr.A. Lenka Klodová, tvůrčí skupina STRAŠNÉ DÍTĚ /ENFANT TERRIBLE/

rozloha zahrady:

0,2 ha

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016