Školní rok 2011/2012

5. 9. 2011 otevření nové třídy "E" v budově internátu v ulici Lešenská

20. 9. 2011 "Kouzelný les Ferdy Mravence" (akce pro děti z mateřských škol v Ďáblickém lese)

5. 10. 2011 návštěva Mons. Václava Malého v nové třídě

16. 11. 2011 návštěva Státní opery v rámci projektu "Hurá do opery" (starší děti)

5. 12. 2011 Mikuláš

15. 12. 2011 vánoční besídka - téma: "Přijel k nám cirkus"

21. 2. 2012 Masopust v ZŠ - opakování programu povedené vánoční besídky pro žáky a učitele naší ZŠ

29. 2. 2012 maškarní karneval

3. 5. 2012 návštěva dopravního hřiště

10. 5. 2012 pyžámkový večírek

18. - 25. 5. 2012 škola v přírodě Olivovna Říčany

1. 6. 2012 oslava Dne dětí

18. 6. 2012 školní výlet na zámek Loučeň

21. 6. 2012 zahradní slavnost - loučení se školním rokem (společné posezení s rodiči a dětmi na zahradě MŠ)

 

 

Vyhledávání

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická © 2016